ונציה

ונציה כיפות סנטה מריה דלה סלוטה משקיפות על הכניסה הדרומית לתעלה הגדולה.

עזוב את ההערה שלך